Poetyki pisarstwa historycznego


MINIONA -

Instytut Religioznawstwa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

w eseju polityka czasów nowoczesnychhaydena white’a czytamy, że to narracja jest modelem dyskursywnym najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią, a z kolei owa relacja ma charakter czysto wyobrażeniowy. Czym jest wyobrażeniowość historii? Czy Biografia Londynu Petera Ackroyda jest modelem wyobrażeniowym brytyjskiej metropolii w równym stopniu, co Czarny Anioł Miki Waltariego – Konstantynopola? Czy da się zestawić wyobrażeniowość milieu Świętego Cesarstwa Rzymskiego ze Srebrnych orłów Teodora Parnickiego z topiką prowansalską w Pieśni dla Arbonne Guya Gavriela Kaya – a twórczość obydwu pisarzy z wyobrażeniami współczesnej historiografii na temat konfliktów geopolitycznych XX wieku? Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Poetyki pisarstwa historycznego, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych – od historyków przez teoretyków literatury po filozofów i medioznawców – zainteresowanych sposobami zapośredniczania narracji historycznej w tekstach kultury. W obrębie bardziej szczegółowych pól możliwej refleksji znajdowałyby się ponadto:

☞       Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;

☞       historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;

☞       kolonializm i postkolonializm w historiografii;

☞       obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;

☞       historia naturalna;

☞       historie zapośredniczone medialnie: literatura, reportaż, dokument, film, serial, gra komputerowa, komiks, teatr, opera, muzyka, sztuki plastyczne;

☞       subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;

☞       historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni);

☞       historia i mit, krytyka archetypowa;

☞       ciało i historia, historie seksualności;

☞       kroniki, historiografie;

☞       proza historyczna i literatura faktu;

☞       czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;

☞       rekonstrukcje historyczne i odgrywanie historii;

☞       artystyczne interpretacje historii i przekazów historycznych;

☞       narracje wojenne i rewolucyjne;

☞       historia i prehistoria religii;

☞       historia w kulturze wysokiej i kulturze popularnej

WAŻNE: Termin zgłoszeń na abstrakty mija 25 października 2018 roku.


Źródło:  http://poetykipisarstwahistorycznego.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-09-10