III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA NARRACJA - DIALOG POLSKO-ROSYJSKI Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce Pamięć i ochrona praw człowieka - historia, edukacja, aktywizm


MINIONA -

Collegium Historicum UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wspólnie z zaproszonymi z Polski i Rosji gośćmi chcielibyśmy się zastanowić nad ramami i stanem otoczenia regulacyjnego sektora pozarządowego, dostępem do finansowania i zasobów, kondycją prawa do udziału jednostki w życiu publicznym oraz jak i czy rozwija się bezpieczna przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego? Chcemy zapytać czy możliwe jest skonfrontowanie wzajemnych mitów i stereotypów oraz rozwój efektywnej polsko-rosyjskiej współpracy projektowej na najniższym poziomie – NGO, ruchów miejskich, wprowadzania innowacji społecznych, wzajemnego uczenia się w ramach debaty nad pamięcią kulturową.

 

Konflikty na tle historii wpływają na stosunki między państwami, szczególnie gdy historia obu stron obfituje w tragiczne wydarzenia, a pamięć o nich ciągle się konstytuuje. Ale czy historia, z jej różnymi paradygmatami badawczymi i interpretacjami, wpływa na proces budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Jak można kreować pamięć historyczną w celu kształtowania wartościowych postaw i wyposażania w umiejętności umożliwiające efektywne działanie w ramach demokratycznego społeczeństwa. 

 

Pamiętajmy, że manipulowanie historią to nie domena wyłącznie radykalnych autorów, ale także sposób na prowadzenie zgodnej z interesami grupy rządzącej polityki pamięci. W takim przypadku w tworzenie konkretnej narracji jest zaangażowany cały aparat państwowy. W jaki zatem sposób organizacje trzeciego sektora mogą wytworzyć alternatywę dla państwowej jednostronnej narracji i oddać głos zapomnianym, wykluczonym, zmarginalizowanym grupom i jednostkom. Zachęcamy do podjęcia refleksji na temat pamięci i jej relacji do praw człowieka. Jak odnaleźć równowagę między prawem do wolności wyrażania poglądów, także tych kontrowersyjnych oraz poszanowaniem prawa do pamięci ofiar a restrykcyjnym stanowiskiem państwa.

 

Zapraszamy do wygłoszenia  referatów w zakresie dwóch bloków tematycznych:

 

1. Pamięć historyczna w obecnych ramach społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i w Polsce.  

Историческая память в нынешних условиях гражданского общества в России и Польше.

 

2. Ochrona praw człowieka w obecnych ramach społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i w Polsce. 

Защита прав человека в нынешних условиях гражданского общества в России и Польше.

 

Chcemy zaproponować Państwu podjęcie refleksji metodologicznej i odpowiedzi na pytania: 

·         Czym jest i czym było uczestnictwo społeczne w obu krajach, jak kształtowało się na przestrzeni XX i XXI wieku.

·         Stawiamy pytanie o to jak społeczeństwo, a konkretnie „szeregowi” przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski i z Rosji, mają prowadzić konstruktywny dialog prowadzący do realizacji wspólnych projektów i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni dezinformacji i świecie post-prawdy? W tej edycji Nowej Narracji chcielibyśmy zastanowić się nad problemem języka jakim powinny rozmawiać obie strony?

·         Jaką pozycję w dialogu między aktorami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i w Polsce zajmuje pamięć historyczna, jaka jest rola historyka i jak była kreowana w ciągu ostatnich 27 lat? Jakie funkcje w aktywnym dialogu spełniają projekty edukacyjne, w tym cyfrowej humanistyki, muzea i instytucje popularyzujące historię?

·         Jakie były mechanizmy zapominania, odpamiętywania i wypierania? Jak przeobrażała się pamięć o miejscach represji i jakie czynniki miały na to wpływ? Jakie treści były wyciszane, przy tym w jaki sposób i z jakich powodów? Jak przebiegał proces ich wypierania? Czy nasze polskie i rosyjskie doświadczenie da się porównać i co z tego dla nas, jednostek i społeczeństw, wynika? 

·         Jak przebiegał proces instrumentalizacji pamięci, zatem  jacy aktorzy i w jaki sposób kształtowali narrację o miejscach represji i upamiętnienia, o jednostce jako ofierze systemu represywnego? Jakie określić motywy i cele jakim służyła tak konstruowana pamięć?

·         Stawiamy pytanie o sposoby upamiętniania i manifestowanie pamięci (o nośniki, o teksty i miejsca).

 

Konferencja, organizowana przez Instytut Wschodni UAM i Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, w której udział wezmą wybitni specjaliści – historycy zajmujący się public history oraz praktycy-obrońcy praw człowieka i aktywiści sektora pozarządowego ma na celu dyskusję o rolach, jakie ma dzisiaj do spełnienia obywatelski aktywista i jak można łączyć imperialną wizję dziejów z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy (imie i nazwisko, afiliacja, abstrakt, dane do faktury) nalezy przesłać na adres - Sekretarza konferencji:

dr Magdalena Lachowicz

wicedyrektor ds. dydaktycznych  IW

e-mail: malachow@amu.edu.pl

Ze strony Federacji Rosyjskiej udział potwierdzili:

Elena Zhemkova

dyrektor wykonawczy Memoriał Moskwa

The international historical, educational, charitable and human rights society MEMORIAL

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество MEMORIAL

Vera Dubina

Russian State University for the Humanities, Moscow

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Dmitry Dubrovsky

Higher School of Economics. National Research University, Moscow

Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет

Elena Shakhova

Citizens Watch, St. Petersburg

Гражданский контроль, Санкт-Петербург

Daria Khlevnyuk

Московская высшая школа социальных и экономических наук

The Moscow School of Social and Economic Sciences

Aleksandr Gorbachev

Human Rights Organization “Soldiers’ Mothers of Saint-Petersburg”

Солдатские матери Санкт-Петербурга 

Maksim Olenichev

Клуб юристов некоммерческих организаций    

Olga Polyakova

Трава, St. Petersburg

trava.education

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauk humanistycznych, prawnych, społecznych i nauki o polityce, badaczy pamięci, przedstawicieli trzeciego sektora, aktywistów i edukatorów. 

 

Rada naukowa:

 

Prof. dr  hab. Krzysztof Pietkiewicz

Prof. dr  hab. Piotr Kraszewski

dr hab. Grzegorz Skrukwa

dr Vasily Zharkov

dr Aleksiej Wasiliew

dr Magdalena Lachowicz

dr Agnieszka Smólczyńska

 

Język konferencji: j. rosyjski, j. polski, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Termin uiszczenia opłaty: 05 listopada 2018

UWAGI ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna: 350 PLN (doktoranci: 300 PLN) z dopiskiem Nowa Narracja (imię i nazwisko) płatna do dnia: 05 listopada 2018 r. na konto:

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

BGŻ PNB PARIBAS, Numer rachunku bankowego:80 2030 0045 1110 0000 0282 6700

Organizatorzy nie zapewniają transportu i noclegu.

 

 

 

 


Źródło:  http://iw.amu.edu.pl

Aktualizacja:  2018-10-03