II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorów, Doktorantów i Studentów z cyklu „Manipulacja w mediach”„Manipulacja w mediach wyzwaniem dla edukacji”


MINIONA -

Warszawa


Od czasu ogłoszenia przez Marshalla McLuhana, że „środek jest przekazem” minęło już prawie pół wieku. Teza ta, wciąż aktualna, inspiruje do kolejnych badań naukowych nad mediami. Niezwykle trudne, ale jednocześnie fascynujące dla badacza bywa określenie owych cienkich granic, które przebiegają pomiędzy informacją, a perswazją i perswazją, a manipulacją.

Młodzi naukowcy z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW pragną po raz kolejny zaprosić studentów, doktorantów i pracowników naukowych do zmierzenia się z problemem manipulacji medialnej. Tym razem motywem przewodnim ma być współczesna edukacja, wychowanie do mediów i przez media…

Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu naukowym stanowi okazję do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów, oraz pogłębienia uniwersyteckiej współpracy między medioznawstwem, a innymi, istotnymi humanistycznymi i społecznymi dziedzinami naukowymi takimi jak socjologia, psychologia, pedagogika, teologia, prawo, filozofia, etyka, historia, itp.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW (media.uksw.edu.pl) oraz na stronie Koła Naukowego (http://kns.iemid.uksw.edu.pl).

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:

ptm@uksw.edu.pl

Ważne daty:

ostateczny termin zgłaszania tematów: 15 lutego 2013 r.

informacja o przyjęciu referatu: 18 lutego 2013 r.

Przyjętym prelegentom zapewniamy bezpłatny udział w konferencji. Dojazd, nocleg, wyżywienie – we własnym zakresie.

Komitet Naukowy:

Prof. Krystyna Czuba, Kierownik Katedry Pedagogiki Mediów

Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan WT UKSW

Ks. dr Andrzej Adamski, Dyrektor IEMiDu

dr Piotr Drzewiecki

dr Aurelija Juodytė, Uniwersytet Wileński

dr Małgorzata Laskowska

dr Agnieszka Roguska


Źródło:  http://media.uksw.edu.pl

Aktualizacja:  2013-01-24 00:00:00