„Jak mogę pomóc osobie z autyzmem?”


MINIONA -

Wrocław

W imieniu Stowarzyszenia Specjalistycznej Pomocy Osobom z Autyzmem „SPEKTRUM” mamy zaszczyt zaprosić Państwa na naukową krajową konferencję pt.:

Jak mogę pomóc osobie z autyzmem?

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15.02. 2013 – 16.02.2013 r. w godzinach 9.00 – 17.00.

Proponowane obszary tematyczne:

I.    Część teoretyczna

Spektrum autyzmu – różne oblicza autyzmu.


Przyczyny autyzmu w świetle badań naukowych.


Genetyczne uwarunkowania autyzmu.


Skuteczność metod terapeutycznych w pracy z osobą ze spektrum autyzmu. Teoria a praktyka.


Funkcjonowanie społeczne osób ze spektrum autyzmu.


Zespół Aspergera.

II.   Część Praktyczna (skierowana do rodziców osób ze spektrum autyzmu)

Udzielenie merytorycznego i praktycznego wsparcia rodzicom.

Moje dziecko ma autyzm – pierwsze reakcje po diagnozie.

Trudności osób z autyzmem w placówce szkolnej.

Prawa osób z autyzmem i ich rodzin.

Sposoby pozyskiwania funduszy na leczenie dziecka.

III.   Metody leczenia i terapii stosowane w autyzmie – aspekt praktyczny

Metody komunikacji alternatywnej, czy przyśpieszą rozwój mowy?

Terapia behawioralna – kiedy warto ją stosować?

Technika globalnego czytania dr. J. Cieszyńskiej – czy dziecko z autyzmem może nauczyć się czytać?

Plany aktywności – jak tworzyć, kiedy wprowadzać?

Zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem. Jak przeciwdziałać?

Arteterapia – obcowanie dziecka z autyzmem ze sztuką.

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione przez uznanych praktyków - lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, rehabilitantów, terapeutów oraz przez opiekunów osób z autyzmem.

Ponadto na konferencji będziemy gościć naukowców przedstawiających najnowsze doniesienia w dziedzinie badań nad autyzmem. Wszyscy nasi Goście chętnie podzielą 
się swoją wiedzą i odpowiedzą na Państwa pytania.

Nasza konferencja to świetna okazja, aby zdobyć najnowszą wiedzie  wysłuchać rad specjalistów, wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać  nowe kontakty.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów - 25.01.2013

Streszczenia zostaną ocenione przez Komitet Naukowy.

Potwierdzenie kwalifikacji wystąpienia czynnego - 30.01.2013

Zgłoszenie uczestnictwa biernego - 10.02.2013

Ostateczny termin nadsyłania tekstów zasadniczych - 30.04.2013 r.

Abstrakty oraz teksty należy przysyłać na adres:autyzm.wroclaw@gmail.com

Aby zarejestrować się należy wysłać maila na adres: autyzm.wroclaw@gmail.com oraz podać w nim swój stopień naukowy, afiliację i określić swoje uczestnictwo (czynne/bierne).

Nadesłane teksty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

Kierownictwo naukowe konferencji:

dr Barbara Winczura

dr Marta Kuty

Serdecznie zapraszamy zarówno do wygłoszenia prelekcji, jak i ich wysłuchania       

Kontakt:

dr Marta Kuty

Telefon 798121008

e-mail autyzm.wroclaw@gmail.com


Aktualizacja:  2013-01-02 00:00:00