Nowa Klasyka Europy


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Teatr jest przede wszystkim polem żywej dyskusji o współczesnej kulturze i sztuce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska teatralnego, pragniemy otworzyć Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi na dialog z młodymi ekspertami związanymi z różnymi dziedzinami naukowymi.

Jedną z dróg poszerzenia pola refleksji jest planowana przez nas konferencja NOWA KLASYKA EUROPY. To próba odpowiedzi na pytanie, czym dzisiaj jest klasyka, także teatralna, w rozumieniu kanonu, zasobu wiedzy i elementu tożsamości dzisiejszych Europejczyków, ale także przyczynek do meta-dyskusji nad ewolucją tendencji, ich zmiennością i aktualnością. To także próba zarysowania „nowego”, tego co sprawne oko eksperta postrzega jako zalążek działań prawdziwie nowatorskich, które mają szansę wejść do kanonu już XXI wieku. 

Konferencję planujemy podzielić na trzy panele, które będą dotyczyć:

  1. Sztuki – z naciskiem na działania teatralne i parateatralne,
  2. Kultury – pragniemy zastanowić się szczególnie nad rolą instytucji kultury, w tym teatru dzisiaj,
  3. Polityki – interesować nas będą głównie mechanizmy kształtowania tzw. tożsamości europejskiej.

 

Czas referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Planujemy przygotowanie publikacji pokonferencyjnej w wersji elektronicznej.

 

Informacje organizacyjne:

 

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie: www.nowaklasyka.pl, w zakładce „do pobrania”) do  5 grudnia na adres: festival@teatr-jaracza.lodz.pl. Do 8 grudnia zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zgłoszenia. Opłata konferencyjna (pokrywająca koszty organizacyjne, publikację oraz materiały konferencyjne) wynosi 90 złotych. Prosimy o wpłacanie tej kwoty (po otrzymaniu informacji o przyjęciu referatu) na konto: 64124030151111000034123036 do dnia 15 grudnia. W treści przekazu (tzw. dopisek) prosimy umieścić: „Nowa Klasyka Europy” oraz Państwa IMIĘ I NAZWISKO. Jeśli będą się Państwo ubiegali o refundację opłaty konferencyjnej przez Państwa Uniwersytet w polu „nadawca” umieszczają Państwo dane własnego Uniwersytetu (nazwę, adres itd.), a nie Państwa dane osobowe. W innej sytuacji nie będziemy mogli wystawić Państwu faktury.

 

Sekretarze konferencji:

 

mgr Daria Kubiak

mgr Monika Wąsik


Źródło:  http://www.nowaklasyka.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00