VII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii - „Osobliwości biografii edukacyjnych”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Po raz kolejny Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na, siódmą już, ogólnopolską konferencję  z cyklu naukowych spotkań, dotyczących badań biografii, w szczególności realizowanych w obszarze  edukacji dorosłych/andragogiki i geragogiki. Celem konferencji, podobnie jak dwóch poprzednich, jest kontynuowanie rozpoznawania zagadnienia biografii edukacyjnej, będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej doświadczenia procesu edukacji umiejscowionego w biegu ludzkiego życia. Poprzednie dwie  Konferencje, w roku 2011 i 2012, ukazały bowiem wyraźnie potrzebę dalszych rozważań i badań w tym zakresie. Aktualne spotkanie w dalszym ciągu akcentuje wcześniej stawiane cele:

  • cele teoretyczne, związane w szczególności z doprecyzowywaniem teorii wyjaśniających fenomen biografii edukacyjnej oraz weryfikacją i poszerzaniem  w szczególności teorii biograficznego uczenia się,
  • cele empiryczne, łączące się z diagnozą i wieloaspektowym opisem fenomenu biografii edukacyjnej  oraz
  • cele praktyczne, odnoszące się do  włączenia uczestników Konferencji, w tym także studentów, w proces myślenia autobiograficznego oraz kierowania kształceniem biograficznym uczestników edukacji dorosłych, a także wykorzystania doświadczeń konferencyjnych w pracy edukacyjnej z człowiekiem dorosłym i starszym

Źródło:  http://konferencjabb.weebly.com/

Aktualizacja:  2012-11-30 00:00:00