LEADER i inne podejścia aktywizacji wiejskich społeczności.


MINIONA -

Łódź

Celem międzynarodowej konferencji pt.: "LEADER i inne podejścia aktywizacji wiejskich społeczności" jest zaprezentowanie wyników projektu badawczego pt.”Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania” realizowanego m.in. przez pracowników Katedry Socjologii Wsi Miasta (na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Nauki nr 6996/B/H03/2011/40). Realizatorzy projektu zaprezentują rezultaty badań, które stanowić będą punkt wyjścia do wymiany poglądów dotyczących różnych podejść aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. W konferencji przewiduje się udział zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków, którzy realizują projekty dotyczące aktywizacji mieszkańców wsi. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz lokalnych grup działania ze wszystkich województw, w których były organizowane badania.

Kontakt: 

ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
tel.: 48 42-635-52-56, fax: 48 42 635-53-09 e-mail: socwim@uni.lodz.pl


Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,487

Aktualizacja:  2012-12-15 00:00:00