VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i Przemysł 2013"


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Naczelną ideą przyświecającą Konferencji "Nauka i Przemysł" jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i młodym środowiskiem naukowym. Od pięciu lat Konferencja jest okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń oraz impulsem do transferu technologii z uczelni wyższych do firm.


Jeśli Twoja działalność naukowa ma związek z techniką i chciałbyś zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu odbiorców, prześlij do nas swój referat. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o aktualnym stanie współczesnych rozwiązań technicznych, przyjedź na Konferencję!

Koordynator Konferencji Nauka i Przemysł 2013

Bartosz Szachniewicz

tel: +48 12 374 34 46

e-mail:  b.szachniewicz@m8.mech.pk.edu.pl


Źródło:  http://onwave.eu/nip/

Aktualizacja:  2012-12-11