Geodezyjne Technologie Pomiarowe


MINIONA -

Warszawa

II Międzynarodowa Konferencja

połączona z wystawą sprzętu oraz warsztatami systemów i oprogramowania

w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

oraz Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu

Konferencja jest kolejnym wydarzeniem z cyklu „Geodezyjne Technologie Pomiarowe” organizowanym przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Radą Doktorantów Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Wydziałową Radą Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii PW i Stowarzyszeniem Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii "GEOIDA".

Celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi geodezyjnymi technikami i technologiami pomiarowymi oraz dostępnym na rynku oprogramowaniem im towarzyszącym.


Źródło:  http://www.gtp.edu.pl

Aktualizacja:  2013-02-21 00:00:00