Kategoria pokolenia w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych. Problemy metodologiczne i przykłady praktyki interpretacyjnej


MINIONA -

Hotel Concordia
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Sekcja Antropologii Nauki Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Kategoria pokolenia w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych. Problemy metodologiczne i przykłady praktyki interpretacyjnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2014 r. w Zachełmiu koło Karpacza.

Celem konferencji jest przygotowanie monografii, która zostanie opublikowana jako tom VII serii wydawniczej Antropologia Wiedzy, w warszawskim wydawnictwie DiG.
Zapraszamy do przygotowania referatów poświęconych następującym tematom:

1. Kategoria pokolenia jako narzędzie badań nad stanem świadomości społecznej – stan badań, dyskusje nad pojęciem i inne zagadnienia teoretyczno-metodologiczne.

2. Wyznaczniki określające świadomość zbiorową jednostek – samoświadomość
pokolenia, jego definiowanie ex post przez historyków i badaczy społecznych.
Dyskusje teoretyczne i przykłady praktyki interpretacyjnej.

3. Pokolenia polskie – 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1989, 2004 i inne daty
organizujące świadomość Polaków – dyskusje teoretyczne i przykłady praktyki
interpretacyjnej.

4. Pokolenia literackie – dyskusje teoretyczne i przykłady praktyki interpretacyjnej.


Źródło:  http://www.muzeumfarmacji.am.wroc.pl/content/view/218/199/

Aktualizacja:  2013-12-03