Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Warsztatowa Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia


MINIONA -

Gmach Główny KUL
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W zamierzeniu organizatora celem konferencji jest szeroka, wieloaspektowa analiza przyczyn i skutków zachowań ryzykownych w grupie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również prezentacja dobrych praktyk – skutecznych strategii profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania zjawiskom uznawanym za dolegliwe społecznie.

Wiodące obszary tematyczne konferencji:

§  Zachowania ryzykowne związane z korzystaniem z Internetu (pornografia, agresja elektroniczna, grooming, uzależnienie od Internetu, uzależnienie od gier online, IAS-internetowa aktywność seksualna)

§  Zachowania ryzykowne związane z korzystaniem z gier hazardowych

§  Zachowania ryzykowne związane z  rozwojem seksualnym

§  Uzależnienia chemiczne (narkotyki, dopalacze, nikotyna, e-papierosy)

§  Zachowania ryzykowne żywieniowe

§  Rodzina a zachowania ryzykowne (zdrada małżeńska, rozwody)

§  Szkoła wobec zachowań ryzykownych

§  Praca socjalna wobec zachowań ryzykownych

§  Zachowania ryzykowne - propozycje działań profilaktycznych.

W trakcie konferencji odbędą się: sesje plenarne, specjalistyczne sesje warsztatowe, sesje plenarne, dyskusje w gronie eksperckim.


Źródło:  http://ww.kul.pl/aktualnosci,art_33863.html

Aktualizacja:  2015-04-10 09:15:00