Życie po chorobie nowotworowej w teorii i praktyce.


MINIONA -

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy na konferencję  pt. Życie po chorobie nowotworowej w teorii i praktyce, która odbędzie się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w dniach 15-16 stycznia 2014 roku. Konferencja ta ma na celu przybliżenie problemów życia po doświadczeniu choroby nowotworowej, a dokładniej poruszy kwestię powrotu do codzienności oraz  podjęcia aktywności fizycznej, zawodowej i społecznej przez tzw. survivors.

 

Prelegentami będą zarówno osoby pracujące z ozdrowieńcami, ale i osoby, które – mimo doświadczenia choroby nowotworowej – rozpoczęły drugie życie pełne nowych i fascynujących działalności. Grupą, do której skierowana jest konferencja są lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, psycholodzy, psychoonkolodzy, osoby duchowne oraz pacjenci onkologiczni.

 

Przewidywana jest sesja referatowa i plakatowa oraz wystawy fotografii, wypożyczonych od organizacji pacjenckich, dotyczące aktywności społecznej ozdrowieńców.


Źródło:  http://www.wco.pl/ozdrowiency2014/

Aktualizacja:  2013-12-13 00:00:00