“Badania eksploatacyjne maszyn leśnych


MINIONA -

Warszawa

W dniu 28września 2010r. na Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Badania eksploatacyjne maszyn leśnych” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin dr hab. inż. Janusza Fryderyka Sztybera, prof. nadzw. SGGW. W Konferencji wzięli udział m.in. prorektor SGGW prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prorektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, kierownik Katedry Mechanizacji Prac Leśnych UR w Krakowie prof. dr hab. Józef Walczyk, kierownik Katedry Techniki Leśnej w Poznaniu prof. dr ha. Henryk Różański, prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis.

Jubilat otrzymał liczne dowody uznania za osiągnięcia w długoletniej działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej przekazane w listach gratulacyjnych. Przebieg pracy zawodowej i osiągnięcia Jubilata przedstawił kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część referatowa, w której zaproszeni gości wygłosili następujące referaty:

  • prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Certyfikacja jako narzędzie w określaniu oddziaływań maszyn na środowisko leśne
  • prof. dr hab. inż. Henryk Różański – Problemy pozyskiwania energii z biomasy leśne na tle pięciu historycznych fal innowacyjności
  • prof. dr hab. inż. Józef Walczyk – Badania naukowe Katedry Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik – Refleksce wynikające z badań skrawania drewna pilarkami łańcuchowymi przeprowadzanych w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa SGGW
  • dr inż. Szymon Głowacki, dr inż. Arkadiusz Gendek – Suszenie biomasy drzewnej jako etap w jej przygotowaniu do energetycznego wykorzystania

Źródło:  http://wip.sggw.pl/archives/4001

Aktualizacja:  2012-06-09 00:00:00