Oblicza obcości w filozofii i literaturze


MINIONA -

Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

   Obcość jest jedną z antynomii konstytuujących porządek świata, w którym żyjemy. Obcy swą obecnością burzy nasze oczywistości, ale może być również tym, co jest nam najbliższe. Inność – dla porównania – wydaje się być bliższa poznawczo, można ją oswoić, jeśli przyjmie się, że to, co inne jest choć częściowo takie jak my. Obcość niejako burzy nasz świat, odziera z poczucia bezpieczeństwa, jawi się jako wróg i mobilizuje do walki. Obcy reprezentuje niezrozumiałe dla nas połączenie bliskości i dystansu. Czy możliwe jest porozumienie z obcym?

   Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obcości (jak również inności) funkcjonujących w tradycji interpretacyjnej filozofii i literatury (Waldenfels, Levinas, Buber, Znaniecki, Bachtin, Kristeva) oraz zaproponowanie nowego ujęcia problemu we współczesnych naukach o kulturze. Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarność problematyki konferencyjnej pozwoli podjąć dyskusję m.in. nad następującymi problemami:

- rozumienie obcości (ksenologia) oraz inności (filozofia dialogu);

- obcy w czasie i przestrzeni (między Wschodem a Zachodem - antypody obcości);

- obcość jako zjawisko tożsamotwórcze (narracje o obcości);

- obcość a inność (manifestacje i metamorfozy);

- język obcości (język wykluczenia), dialog z obcym i innym;

- obcy w roli przyjaciela i wroga;

- ekspansja na obcość (imperializm, kolonializm), ekspansja obcości (dzikości) na kulturę;

- ,,nostro uono” - bohater literacki o cechach obcego;

- obcość a inność w perspektywie etniczności;

- demonizowanie obcości/inności; obcy w perspektywie sacrum i profanum;

- przekładanie obcego (czy istnieje literatura nieobca?);

- podmioty ,,wszystkożerne” (próby odzyskania znaczenia w narracjach ponowoczesnych);

- goście narracji (intertekstualność postaci).

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji:

·     Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu (o objętości do 1000 znaków) należy nadsyłać na adres: oblicza.obcosci@gmail.com;

Karta zgłoszeniowa dostepna pod adresem: 

https://amu.edu.pl/content/konferencja-naukowa-oblicza-obcosci-w-filozofii-i-literaturze

·         Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 17 stycznia 2016r.;

·         Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN;

·         W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają opublikowanie referatów konferencyjnych (czasopismo z listy ministerialnej: 8 pkt.).                  

Rada Naukowa Konferencji: 

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki

Prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka

Prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska

Dr Marek Jedliński

Dr Anna Kurkiewicz

Mgr Krzysztof Witczak 

Kontakt:

Dr Marek Jedliński, mail: marekjedlinski@poczta.onet.pl

Mgr Krzysztof Witczak, mail: krzysztof.witczak@amu.edu.pl


Aktualizacja:  2015-12-19