XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI
NA TEMAT
TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TORUŃ, 27-28 września 2012 r.

Konferencja organizowana jest przez:
Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

i Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS Instytutu Geografii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

współorganizatorzy:
Komisja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Konferencja jest kontynuacją cyklu Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, które mają już wieloletnią tradycję. Jest pomyślana jako forum prezentacji i dyskusji zagadnień teoretycznych, metodycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem teledetekcji, fotogrametrii, fotointerpretacji, systemów informacji geograficznej oraz systemów nawigacji satelitarnej w badaniach i ochronie środowiska. Dotychczas, dwie Konferencje z tej serii – VII w 1975 i XIII w 1989 roku – odbyły się w Toruniu. W bieżącym roku ponownie zapraszamy, w ramach XXI Konferencji, do tego urokliwego, pełnego atrakcji nadwiślańskiego miasta.

Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty zamówione oraz zgłoszone przez uczestników. Przewidywana jest sesja posterowa oraz pokaz wykorzystania bezzałogowego obiektu latającego do pozyskiwania geoinformacji, a także warsztaty dotyczące techniki hiperspektralnej.
Uczestnicy, którzy mają zamiar wygłosić referaty (20 minut), postery (do 10 minut) proszeni są o nadsyłanie streszczeń (pocztą elektroniczną, ewentualnie tradycyjną) do dnia 30 czerwca 2012 r. Streszczenie powinno zawierać objętość około 600 słów w formacie A4 z pojedynczą spacją. W górnej części strony należy umieścić tytuł, nazwiska autorów i reprezentowaną instytucję. Należy używać czcionki Times New Roman o wielkości 12.

Referaty wygłoszone na konferencji w postaci artykułu naukowego będą opublikowane w kolejnym tomie Teledetekcji Środowiska (nadesłanie tekstów po konferencji). Artykuły o problematyce teledetekcyjno-ekologicznej mogą być opublikowane w czasopiśmie Ecological Questions (w języku angielskim, pod warunkiem dostarczenia ich do 15 lipca 2012 roku).


Źródło:  http://www.geoinfo.umk.pl/aktualnosci/95-21okft.html

Aktualizacja:  2012-06-25