Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem organizowanego spotkania naukowego, obok kontynuacji zeszłorocznego poszerzania wiedzy studentek i studentów na temat wybranych psychologicznych aspektów seksualnego funkcjonowania człowieka, jest zainicjowanie inspirującej wymiany naukowej między młodymi badaczkami i badaczami podejmującymi w swojej pracy tematykę seksualności. Z tego też względu program konferencji, obejmujący dotychczas wykłady zaproszonych gości i zajęcia warsztatowe, wzbogacony został o otwarte sesje referatowe i posterowe, do udziału w których serdecznie zapraszamy studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, pracownice i pracowników naukowych oraz praktyczki i praktyków zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. W trakcie konferencji chcielibyśmy zająć się seksualnością ujmowaną w trzech globalnych perspektywach: kulturowej/kulturoznawczej, naukowej/badawczej oraz terapeutycznej/praktycznej.


Źródło:  http://www.seksualnoscczlowieka.edu.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00