Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku


MINIONA -

Wydział Humanistyczny AGH
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Cel konferencji

Celem konferencji jest dyskusja nad społecznymi i kulturowymi zjawiskami, mającymi swój początek w XXI wieku, powstającymi na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) i działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji i propozycjach czy wnioskach formułowanych z myślą o przyszłości.

Problematyka konferencji

Żyjemy w świecie szybkich i często nieprzewidywalnych zmian. Środowisko społeczne i kulturowe zmienia się w ciągu życia zaledwie kilku pokoleń. Dziś dzielimy się na „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”, dyskutujemy o pogłębiającej się luce pokoleniowej w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Zawrotne tempo zmian społecznych wynika z dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej. Efektem powiązania nowoczesnej techniki z ludzkimi działaniami, pragnieniami czy wyobrażeniami są liczne fenomeny obecne w XXI wieku. Oto kilka z nich:
 Filozofie transhumanizmu i posthumanizmu,
 cyborgizacja człowieka,
 wirtualne grupy samopomocowe i wolontariackie,
 smart city i nowoczesne miasta,
 digitalizacja i cyfryzacji artefaktów kulturowych,
 świat cyfrowy a bezpieczeństwo danych,
 cyfrowe formy zarobkowania (handel dobrami cyfrowymi, zawody usieciowione itp.),
 nowe technologie w procesie realizacji badań jakościowych i ilościowych (big data, analiza sieci, netnografia),
 prywatność a technologia,
 kompetencje cyfrowe przyszłości,
 robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych i jej społeczne konsekwencje,
 interfejsy człowiek-maszyna,
 postcyfrowa perspektywa software studies.

Wymienione zjawiska wyznaczają ramy obszaru tematycznego, który chcielibyśmy przedyskutować na konferencji. Oczywiście lista ma charakter otwarty. Liczymy na Państwa propozycje wystąpień z zakresu humanistyki cyfrowej, STS (science and technology studies), informatyki społecznej czy pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych.

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie konferencji:
http://wh.agh.edu.pl/konferencje/technologiczno-spoleczne-oblicza-xxi-wieku/


Źródło:  http://wh.agh.edu.pl/konferencje/technologiczno-spoleczne-oblicza-xxi-wieku/

Aktualizacja:  2015-10-28 22:11:33