I Europejskie Spotkanie Rzeczników Praw Pacjenta


MINIONA -

Warszawa

Główną misją spotkania osób odpowiedzialnych za ochronę praw pacjenta jest dyskusja na temat różnic w regulacjach prawnych i zwyczajowych  w poszczególnych krajach europejskich oraz podjęcie wspólnych działań mających na celu podnoszenie standardów opieki zdrowotnej w szczególnie trudnych czasach kryzysu.

Podjęta przez nas inicjatywa jest odpowiedzią na jedne z najbardziej aktualnych tematów na arenie międzynarodowej – jakości opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa pacjenta, jego praw, a także świadomości tych praw jako gwarancji bezpieczeństwa, w dobie integracji europejskiej.

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, która z licznymi sukcesami funkcjonuje w Polsce nie jest instytucją powszechną na arenie europejskiej. Obecność tak ważnej społecznie instytucji to powód do dumy, a organizacja międzynarodowego wydarzenia w okresie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej to okazja do zaprezentowania działalności Rzecznika, a także zaakcentowania jego ważnej misji społecznej.

Konferencja podzielona jest na dwa samodzielne bloki. Do udziału w pierwszej, zamkniętej części konferencji zaproszeni zostaną wyłącznie Rzecznicy Praw Pacjenta z krajów europejskich lub ich funkcjonalni odpowiednicy w powiązanych strukturach rządowych. Podejmą oni dyskusję nad aktualną sytuacją w systemie opieki zdrowotnej, jej jakości, nowych kierunkach działań w podnoszeniu standardów opieki oraz możliwościami koordynacji działań  krajów europejskich w tej dziedzinie. W części otwartej grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się obroną praw Pacjenta, lekarzy oraz farmaceutów będzie miała okazję uczestniczyć w specjalnie przygotowanych warsztatach i prelekcjach nawiązujących tematyką do bezpieczeństwa pacjentów. W drugiej części spotkania uczestnicy zarówno części zamkniętej, jak i otwartej przystąpią do wspólnej dyskusji oraz podpiszą Porozumienie Rzeczników Praw Pacjenta.

Mamy nadzieję, iż zainicjowane przez nas spotkanie będzie źródłem wielu wniosków oraz platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony praw pacjenta w Europie. Realizacja i wdrażanie poszczególnych postanowień przyjętego porozumienia będą monitorowane i weryfikowane podczas kolejnych zjazdów odbywających się corocznie.

Szczegoly na naszej stronie: http://patientsrights-poland2011.eu/


Źródło:  http://patientsrights-poland2011.eu/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00