Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń wśród naukowców z różnych ośrodków akademickich Europy oraz wymiana poglądów pomiędzy osobami zainteresowanymi tematyką poruszaną podczas konferencji.  Rozmowy i dyskusje mają przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu rolnictwa na środowisko. Konferencja ma wskazać na znaczenie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie, które przyczyniają się również do ochrony środowiska.

Podczas konferencji zostaną zorganizowane sesje tematyczne, poświęcone zagadnieniom ekologicznym w rolnictwie oraz zrównoważonemu rozwojowi.

Przewiduje się następujące sesje tematyczne:

1.      Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych

2.       Rolnictwo ekologiczne

3.       Rolnictwo precyzyjne

4.      Efektywność energetyczna w rolnictwie

5.       Zrównoważony rozwój w rolnictwie

 

Istnieje możliwość uczestniczenia w konferencji wraz z wygłoszeniem własnego referatu lub uczestnictwo bez konieczności wygłaszania referatu.

 Więcj infornmcji na stronie konferencji. Serdecznie zapraszamy :-)

 


Źródło:  http://wip.sggw.pl//archives/2654

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00