XLII DNI SPOŁECZNE. Społecznik - frajer czy bohater?


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

I DZIEŃ: Spojrzenie na społeczeństwo obywatelskie

9.15 – 9.30 – OTWARCIE KONFERENCJI

            dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Socjologii KUL

            dr Monika Adamczyk – Kurator Koła Studentów Socjologii KUL

            Anna Słoniszko – Prezes Koła Studentów Socjologii KUL

 

9.30 - 10.40 – wykład – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

   prof. dr hab. Piotr Gliński (Uniwersytet w Białymstoku i IFiS PAN)

10.50 - 12.20 – wykład – W KIERUNKU DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, CZYLI O JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGACH WYBORCZYCH

            Patryk Hałaczkiewicz (Główny koordynator Akcji Zmieleni.pl)

            Marcin Huk (Akcja Zmieleni.pl)

12.30 - 14.00 – wykład – OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA JEDNYM Z NARZĘDZI DEMOKRACJI

            Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich)

14.10- 15.40 – dyskusja – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA RUCHU NARODOWEGO.

            MITY I RZECZYWISTOŚĆ

            moderator: ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii KUL)

            Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy)

            Marian Kowalski (Obóz Narodowo - Radykalny)

            Samuel Pereira (Niezależna.pl)

            Anna Holocher (Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego)

            Wojciech Mucha (Gazeta Polska)


II DZIEŃ: Zwrot ku samorządności lokalnej


10.50-12.20 – wykład – PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Z PERSPEKTYWY LOKALNEJ

            Jacek Gralczyk  (Animator, Stowarzyszenie CAL)


12.30-14:00 – panel – WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

      moderator: dr Andrzej Juros (Instytut Socjologii KUL)

Piotr Choroś (Kierownik Ref. Ds. współpracy z org. pozarządowymi i partycypacji społecznej – Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin)

Małgorzata Gałczyńska (Dyr. Działu Rozwoju Lokalnego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny)

hm. Sebastian Grochala HR (Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej)

 

 

14.00-15:40 –panel – DAJĄC – ZYSKUJESZ?

moderator: Radosław Wdowski (Student III roku socjologii KUL)

Katarzyna Krzywicka (Fundacja Teatrikon)

Maciej Lubaś (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "Modrzew")

Tomasz Różniak (Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw)

 


16.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Aktualizacja:  2013-04-04