Akademia czerniaka - od diagnostyki do leczenia


MINIONA -

Łódź

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie cyklicznych spotkań dotyczących problematyki nowotworów skóry pt. AKADEMIA CZERNIAKA – od diagnostyki do leczenia.

Spotkania dedykujemy chirurgom onkologom, dermatologom oraz onkologom i chirurgom. Przyjęta formuła zakłada organizację cyklicznych, regionalnych spotkań prowadzonych przez wybitne autorytety i największych specjalistów z zakresu diagnostyki i leczenia czerniaka.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy m.in.: prof. Andrzeja Kaszubę, prof. Jacka Szepietowskiego, prof. Waldemara Placka, prof. Arkadiusza Jeziorskiego, prof. Piotra Potemskiego, prof. Piotra Wysockiego, dr med. Tomasza Świtaja - którzy wspólnie ze mną będą pełnić nadzór merytoryczny nad spotkaniami oraz prowadzić warsztaty.

Cykl, jako jedyny w kraju, przyjmuje formułę regionalnych warsztatów i debaty eksperckiej – krótkich form tematycznych, które są w całości oparte o realne i co ważniejsze polskie przypadki. W pierwszej połowie roku zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu w Łodzi, Wrocławiu i Olsztynie.

Szczegółowe informacje: www.czerniaki2014.pl

Terminy:

Łódź - 22 marca 2014

Wrocław - 5 kwietnia 2014

Olsztyn 24 maja 2014


Źródło:  http://www.czerniaki2014.pl

Aktualizacja:  2014-02-11 00:00:00