Postępy w diagnostyce jaskry i chorób siatkówki


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Międzynarodowa Konferencja pt. „Postępy w diagnostyce i terapii jaskry i chorób siatkówki” otwiera nowy cykl podyplomowych szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach specjalistycznego programu edukacyjnego „Edukacja Podyplomowa Okulisty”.  

- nowe terapie i nowe metody diagnostyczne stosowane w leczeniu i monitorowaniu jaskry, AMD i retinopatii cukrzycowej

- innowacyjna formuła warsztatów konsultacyjnych, podczas których krajowi eksperci i uznani międzynarodowi wykładowcy omawiać będą najciekawsze przypadki chorobowe, pochodzące z codziennej praktyki lekarskiej uczestników konferencji.

- warsztaty diagnostyczne, podczas których uczestnicy mogą zapoznać się z najnowocześniejszą światową aparaturą diagnostyczną i w praktyce prześledzić i wypróbować jej możliwości oraz przydatność diagnostyczną, a także nauczyć się technik interpretacji uzyskiwanych wyników.


Źródło:  http://www.edukacjapodyplomowaokulisty.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00