Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014


MINIONA -

Zamek Książ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014

będzie 50 spotkaniem pracowników krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych. Stanowić będzie forum umożliwiające wymianę doświadczeń i prezentację najnowszych prac dotyczących teorii, projektowania, badań i diagnostyki oraz zastosowań maszyn elektrycznych. Przewidywany jest podział na następujące grupy tematyczne: 

1. Maszyny elektryczne - teoria, projektowanie i modelowanie;
2. Nowe konstrukcje i technologie maszyn elektrycznych;
3. Elektromaszynowe elementy wykonawcze;
4. Maszyny elektryczne w systemach napędowych;
5. Badanie, monitorowanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych;
6. Maszyny elektryczne w systemach generacji energii elektrycznej;
7. Maszyny i napędy elektryczne - problemy nauczania.


Źródło:  http://sme2012.imne.pwr.wroc.pl/

Aktualizacja:  2013-07-18 00:00:00