Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

I. CELE KONFERENCJI

. prezentacja dorobku naukowego, przeglad praktyk oraz dyskusja na temat przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych, srodowiskowych i kulturowych zachodzacych w duych osrodkach miejskich;
. przedstawienie problematyki gospodarowania przestrzennego zarówno w ujeciu teoretycznym, jak i praktycznym;
. stworzenie szerokiej platformy do dyskusji naukowców, samorzadowców oraz słub publicznych nad determinantami kształtujacymi rozwój społecznogospodarczy, z uwzglednieniem bezpieczenstwa w przestrzeni.

 


Źródło:  http://www.ue.wroc.pl/p/konferencje/2010/konferencja_milicz_2010.pdf

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00