Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie systemu wsparcia i pomocy


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy na konferencję pt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy”, która odbędzie się 22 stycznia 2010 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, ul. Janiszewskiego 8).

 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli. Jej celem jest upowszechnienie w szkołach na Dolnym Śląsku programu edukacji włączającej, a także pomoc szkołom w przygotowaniu i realizowaniu jak najlepszej oferty edukacyjnej i organizacyjnej skierowanej do uczniów niepełnosprawnych.

 

Konferencja rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i EFS, w ramach którego 20 dolnośląskich szkół otrzyma wsparcie, w tym środki na zakup pomocy dydaktycznych. 

Szczegóły dotyczące projektu oraz zasady rekrutacji szkół przedstawione zostaną podczas konferencji.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Wiceminister Edukacji Narodowej Lilla Jaroń.

 

Wykłady na konferencji wygłoszą m.in.: Jadwiga Bogucka z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Weronika Żuławińska z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Krzysztof Czaja - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Zenon Tagowski – Koordynator Europejskich Programów Edukacyjnych w UMWD.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego  - faksem: 071 782 77 77 w.40 lub e-mailem: fundacja@promykslonca.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 stycznia br.

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na http://www.promykslonca.pl


Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00