VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusza Trawki


MINIONA -

Katowice

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie e-podręcznik oraz systemy e-learningowe wspierające proces edukacyjny w szkole XXI wieku. W czasie trwania Konferencji będzie można wysłuchać interesujących wykładów dotyczących kierunku rozwoju polskiej dydaktyki informatyki. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną między innymi metody wirtualizacji na potrzeby edukacji oraz narzędzia do tworzenia dydaktycznych materiałów e-learningowch. Zostanie także poruszony problem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL w aspekcie e-nauczyciela oraz egzaminowania w nowym systemie.


Źródło:  http://konferencja2011.kiss.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00