Starzenie się z godnością


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Podstawowym celem konferencji będzie prezentacja problemów teoretycznych i wypracowanie wskazówek praktycznych związanych z godnym doświadczeniem własnego życia w okresie późnej dorosłości. 

Proponowany program konferencji obejmuje różne konteksty rozważań na temat godności człowieka w okresie późnej dorosłości, a zwłaszcza w aspektach: psychologicznym, społecznym, medycznym i prawnym.

 


Źródło:  http://konferencjalutw2010.republika.pl/index.html

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00