Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Co z tym odbiorcą? Interdyscyplinarny obraz odbiorcy sztuki z punktu widzenia twórców i badaczy


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Dzisiejszy odbiorca sztuki, czy to dawnej, czy współczesnej, stoi przed nie lada wyzwaniem. Bywa pomijany, atakowany, manipulowany, ale również często uwodzony przez artystów i kuratorów. W rezultacie nie potrafi odnaleźć swojego miejsca. Zależności między komponentami triady artysta – dzieło – odbiorca od dawna ulegają przekształceniu. Artyści, kuratorzy i krytycy tworzący obraz sztuki są, o czym często zapominają, jednocześnie jej odbiorcami. Czy nie jest to może nowy schemat, w którym nie ma już miejsca dla odbiorcy niezwiązanego ze światem sztuki?

 

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest próba stworzenia warunków do interdyscyplinarnej wymiany myśli oscylujących wokół pojęcia odbiorcy sztuki. Stawiamy zatem pytanie: Co z tym odbiorcą? Oraz zachęcamy do podjęcia dyskusji wokół proponowanych zagadnień:

 

  • Artysta wobec odbiorcy
  • Kontekst odbioru sztuki
  • Sztuka jako budowanie relacji
  • Odbiorca w teorii sztuki
  • Problem kwestionowania statusu dzieł sztuki
  • Sztuka najnowsza a sztuka dawna
  • Kolekcjoner, kurator, krytyk, twórca
  • Instytucje sztuki
  • Odbiorca architektury

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich Studentów, Doktorantów i Badaczy, którzy zechcą się zmierzyć z postawionym przez nas pytaniem.

 

Zgłoszenia wraz ze streszczeniami tekstów prosimy przesyłać do 21.02.2011 roku na adres:

coztymodbiorca2011@gmail.com

 

Autorzy najlepszych referatów i posterów zostaną zaproszeniu do opublikowania swoich prac w recenzowanej pracy zbiorowej.

 


Źródło:  http://www.asp.poznan.pl/exp.php?id=08/co-z-odbiorca

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00