III Lubelskie Dni Wirusologiczne


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Już po raz trzeci zapraszamy na konferencję naukową „Lubelskie Dni Wirusologiczne”,  które odbędą się w Lublinie w dniach 19 – 22 czerwca 2013 roku.   Spotkanie będzie miało szczególny charakter bowiem będzie to równocześnie I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.

Zapraszamy zatem zarówno młodych, dopiero początkujących jak i już doświadczonych badaczy reprezentujących różne działy wirusologii, tj. badania podstawowe, kliniczne, medyczne, weterynaryjne, roślinne.

Poprzednie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Sądzimy, że tak będzie i tym razem. Przewidziano zarówno wykłady plenarne, doniesienia ustne jak i sesje plakatowe. Planowane są również warsztaty praktyczne. Zgłoszone referaty oraz prace oryginalne zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal Preclinical and Clinical Research. Będzie to pierwszy zeszyt tego czasopisma z nowym działem zatytułowanym Clinical Virology.  W drodze konkursu zostaną wyłonione prace do publikacji w AAEM (Annals of Agricultural and Environmental Medicine – 2,311 IF)  lub Biuletynie Weterynarii (0,414 IF).

Mam nadzieję, że I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego w Lublinie będzie doskonałą okazją do  wymiany doświadczeń, a być może nawiązania także współpracy naukowej. Obradom będą towarzyszyły wystawy firm diagnostycznych i farmaceutycznych a także spotkania towarzyskie.

Proponowana tematyka konferencji obejmuje:

  • interakcje wirus-komórka
  • etiopatogeneza chorób wirusowych
  • immunologia zakażeń wirusowych
  • profilaktyka i terapia chorób wirusowych
  • wirusy onkogenne
  • diagnostyka wirusologiczna - nowe technologie w diagnostyce

Źródło:  http://www.ldw.wirusologia.com.pl/

Aktualizacja:  2013-03-28 00:00:00