IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś"


MINIONA -

UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23 (sala 201), 01-938 Warszawa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić na IV Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś".


Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 11-12 grudnia br. organizuje IV Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś". Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Nad całością czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości nauki.

Serdecznie zapraszamy do udział w Konferencji oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o IV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś".


Na zgłoszenia oczekujemy do 14 listopada br. Zgłoszeń dokonujemy wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając na adres: perspektywyprzyszlosci@gmail.com
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
IV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów
"Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś"
Anna Walczewska


Źródło:  http://kmpip.kolanaukowe.uksw.edu.pl/2014/10/27/iv-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-doktorow-i-doktorantow/

Aktualizacja:  2014-10-29