Ogólnopolska Konferencja Naukowa KREOWANIE ZARZĄDZANIA XXI wieku (INNOWACJE-BIZNES-KAPITAŁ LUDZKI)


MINIONA -

Sala Kongresowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja odbywa się w 3-ch panelach tematycznych:
I- Gospodarowanie kapitałem ludzkim
II- Innowacyjność we współczesnej gospodarce
III Współpraca nauki z biznesem
Konferencja jest adresowana do ludzi nauki, profesorów, doktorów oraz doktorantów. Wynikiem obrad konferencyjnych będzie publikacja w recenzowanej monografii
(4 pkt według Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego).
Publikację uczestnicy otrzymują w dniu konferencji- pod warunkiem naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów.
Konferencja będzie połączona ze szkoleniem potwierdzonym certyfikatem.
Reasumując, każdy uczestnik w dniu konferencji otrzyma:
- publikację,
- zaświadczenie o udziale w konferencji,
- certyfikaty ze szkolenia,
- certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu,
- certyfikat potwierdzający omówienie posteru (może być inny temat).
- fakturę vat oraz kupon rabatowy na usługi Sophi Bauty.
Publikacja z nadanym numerem ISBN będzie dostępna w formie PDF na nośniku lub w tradycyjny sposób w wersji książkowej.
Ceny są uzależnione od pakietu na który się zdecyduje klient dostępne na
stronie internetowej www.spohiabauty.pl

Konferencja odbędzie się Sali Kongresowej w  Krakowie w Hotelu Aspel mieszczącego się przy ul. Bratysławska 2

Szczegóły oferty:

PAKIET A- konferencja cena 300 netto+vat, gdzie brutto 369,- w tym (udział w konferencji + publikacja darmowa z wykonaną recenzją przez autora np. przez opiekuna naukowe co najmniej z tytułem dr),

PAKIET B- konferencja cena 420 netto+vat, gdzie brutto 516,60 w tym (jak wyżej+1 publikacja z rezencją zewnętrzną),

PAKIET C- konferencja cena 500 netto+vat,gdzie brutto 615,- w tym (jak wyżej+ jedna publikacja z recenzją zewnętrzną, czyli w sumie 3 publikacje)

PAKIET D- udział w konferencji bez publikacji artykułu cena 190 netto+vat, czyli brutto 233,70

PAKIET E- /UWAGA! BEZ UDZIAŁU w KONFERENCJI/ Jedna publikacja artykułu z recenzją zewnętrzną cena 200 netto+vat czyli brutto 246,- 

PAKIET F -/UWAGA! BEZ UDZIAŁU w KONFERENCJI/  Dwie publikacje artykułów z recenzją zewnętrzną i recenzją autora CENA 250 netto+vat czyli 307,50 brutto

Reasumując (ceny brutto):

A= konferencja+1 publikacja = 269,00

B= konferencja+2 publikacje= 516,60

C=konferencja+3 publikacje=615,00

D=konferencja=233,70

E=1 publikacja =246,00

F=3 publikacje =307,50

Istnieje możliwość przyjechania z osobą towarzyszącą do tego należy doliczyć koszt 120,- netto czyli z vatem147,60

Uczestnik konferencji otrzyma również pakiet powitalny.

W trakcie konferencji przewidziano obiad oraz  przerwy kawowe.

Zapraszamy do kontaktu:

Sophia BAUTY
www.sophiabauty.pl
tel. 32 787 45 75
tel.kom.730 383 191

biuro.sophia@gmail.com


Źródło:  http://www.sophiabauty.pl

Aktualizacja:  2015-08-19