Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia)


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematyka konferencji poddaje analizie skomplikowany proces przemian  powiązań  infrastrukturalnych z Federacją Rosyjską. Niewątpliwa waga zagadnienia jest motywowana historyczną i  stale obecną współzależnością rozwojową  obecnych państw Unii Europejskiej, Rosji oraz krajów ościennych. Koegzystencja z Rosją  jest przecież niezaprzeczalnym czynnikiem różnorodnego wpływu na politykę transportową, energetyczną oraz ekologiczną zainteresowanych stron. Wpływ ten z kolei wymuszając  współpracę i  generując konflikty prowadzi do niezaprzeczalnego rozwoju, ale też może niekiedy stać się czynnikiem  degradacji.  

Problematyka konferencji winna  stwarzać podstawy do  wnioskowania o szerokim spectrum kluczowych dla rozwoju relacji infrastrukturalnych z Rosją kwestii, poczynając od wydarzeń historycznych czy zjawisk politologicznych, poprzez  zagadnienia stricte energetyczno - transportowe, aż do tematyki ekologicznej.  Przewiduje się zatem wieloraki zakres analiz.    

 


Źródło:  http://www.home.umk.pl/~ptnp/konferencje/ue_a_rosja_zaproszenie.doc

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00