Media a koniec człowieka


MINIONA -

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tytuł konferencji jest intelektualną prowokacją, która nawiązuje do kontrowersji w ocenie rozwoju środków masowego przekazu obecnych w refleksji nad mediami.

Obecnie, gdy postęp technologiczny przybrał niespotykaną wcześniej dynamikę a częstotliwość pojawiania się nowych mediów jest coraz większa, nowe interakcje i zależności zachodzące między człowiekiem i jego technicznymi przedłużeniami stają się coraz bardziej skomplikowane. Oznacza to konieczność wypracowania nowych ujęć teoretycznych, takich które zdołałyby wykroczyć z jednej strony poza katastroficzne wizje końca człowieka, a z drugiej znalazłby umiar w projektowaniu nowego, wspaniałego świata.

Na nadchodzącej konferencji pragniemy zastanowić się nad statusem człowieka w dobie cyfrowych form komunikacji, nad przeobrażeniami dokonującymi się w sferze rozrywki, edukacji i nauki pod wpływem nowych mediów.


Aktualizacja:  2014-03-17 00:00:00