Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej wraz z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych organizują w dniach 16-19 czerwca 2010 roku w Polanicy Zdroju Jubileuszową X Konferencję POL-EMIS 2010 na temat współczesnych osiągnięć w ochronie powietrza atmosferycznego. Program Konferencji przewiduje referaty plenarne, krótkie komunikaty i sesję plakatową. Materiały Konferencyjne będą zawierały 4-stronicowe teksty wszystkich zakwalifikowanych prezentacji. Najlepsze spośród nich, wyselekcjonowane na postawie streszczeń przez Komitet Naukowy, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Environment Protection Engineering, czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej. Orientacyjny koszt uczestnictwa w konferencji, obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie i komplet materiałów konferencyjnych wynosi 1100,- zł (1300,- zł po terminie 30.04.2010). Odpłatność za koszt pobytu osoby towarzyszącej wynosi 600,- zł. Rozważana jest możliwość obniżenia opłaty dla słuchaczy studiów doktoranckich. Osoby i firmy zainteresowane wystawą i reklamą swoich technologii i/lub wyrobów prosimy o przesłanie do dnia31 stycznia 2010 propozycji dotyczącej formy prezentacji i niezbędnej powierzchni wystawienniczej. Koszt 1 strony w materiałach i/lub 1m2 powierzchni wystawienniczej wynosi 600,- zł, kolportażu materiałów informacyjnych lub reklamowych 1500,- zł.


Źródło:  http://pol-emis.pwr.wroc.pl/?page=home

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00