IV Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii - Uczenie się z biografii Innego


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Planowana konferencja jest czwartą z cyklu naukowo-dydaktycznych spotkań, dotyczących badań biograficznych w edukacji dorosłych / andragogice. Celem tegorocznej konferencji, której program skierowany jest do andragogów – badaczy i studentów pedagogiki, w szczególności edukacji dorosłych, jest:
- kontynuowanie rozpoznania fenomenu jakim jest biografia ludzka i biograficzność, w szczególności w aspekcie uczenia się z biografii innych
- poszukiwanie adekwatnych sposobów badania biografii ludzkich, możliwych do zastosowania przez andragogów; metodologiczne aspekty badań biograficznych
- analiza wybranych biografii tematycznych, w szczególności biografii edukacyjnych – fenomen uczenia się na tle biegu życia
- kształtowanie umiejętności badania biografii poprzez uczestnictwo w praktycznych zajęciach warsztatowych ( szczególnie kierowane do studentów, przygotowujących prace dyplomowe z zastosowaniem podejścia biograficznego)


Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,252

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00