III Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Z wielką radością zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych na kolejną – III już Konferencję Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, która odbędzie się w dniach 13-14 marca 2014 r. na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 

W czasie spotkania omówimy problemy związane z zagrożeniami, ochroną i gospodarowaniem zasobami wodnymi. 

Podczas konferencji istnieje możliwość następujących form prezentacji:

  • wystąpienie ustne (w języku polskim), ok 10-12 min. prezentacji + 3-5 min. dyskusji,
  • prezentacja posteru (w języku polski, poster w formacie nie większym niż A1).

Wszystkich chętnych do udziału aktywnego (wygłoszenie referatu, przedstawienie posteru) prosimy o wypełnienie formularza.

Prosimy, aby każda z osób biorąca aktywny udział w konferencji określiła w jakim panelu zawiera się tematyka przedstawianych badań.

Do wyboru są następujące panele:

  1. 1. Biologii i ekologii organizmów wodnych,
  2. 2. Technologii oczyszczania wody i ścieków,
  3. 3. Zarządzania i ochrony zasobami wodnymi,
  4. 4. Fizycznych i chemicznych właściwości wód i osadów,
  5. 5.  Zanieczyszczenia wód. Toksyczności,
  6. 6. Hydrologi i hydrogeologii.

Źródło:  http://www.staff.amu.edu.pl/~h2okonf/?page_id=11

Aktualizacja:  2013-09-18 00:00:00