Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do Krakowa w dniach 7-8 czerwca 2010 r. na szesnastą z kolei międzynarodową konferencję naukowo-edukacyjną:

„Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku (W dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego)"

 

Cel Konferencji

Zainteresowanie badaniami nad BKIN przedstawicieli innych dyscyplin i zachęcenie ich do udziału we wspólnych projektach oraz podniesienie prestiżu nowoczesnych badań nad biblioteką, książką i informacją naukową.

Wskazanie znaczenia dla społeczeństwa interdyscyplinarnych badań i działań pracowników bibliotek, książki i informacji naukowej, wspólnie prowadzonych ze specjalistami z innych dyscyplin oraz ocena ich przydatności i jakości dla społeczeństwa przez:

Dyskusję nad teoretycznymi i metodologicznymi podstawami i możliwościami rozwoju interdyscyplinarnych badań nad biblioteką, książką i informacją naukową;

Ukazanie różnorodności i znaczenia dla społeczeństwa interdyscyplinarnych badań nad bibliotekami, książką i informacją naukową;

Przegląd i ocena działań praktycznych podejmowanych przez pracowników instytucji książki, zwłaszcza bibliotekarzy i przez specjalistów informacji naukowej we współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i zawodów.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Organizatorem konferencji jest prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa (e-mail: ikocoj@inib.uj.edu.pl), sekretarzem dr Agnieszka Korycińska-Huras (e-mail: konferencja@inib.uj.edu.pl). Referaty są recenzowane i zostaną elektronicznie opublikowane na płycie CD. Najlepsze artykuły zostaną wydane w recenzowanej, ilustrowanej serii INIB UJ on-line: ePublikacje Instytutu INIB UJ nr 7, pod redakcją M. Kocójowej.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa

 

 


Źródło:  http://www.inib.uj.edu.pl/konfer/2010/index.html

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00