XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych


MINIONA -

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

XLIII MIʘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH„KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”

Seminarium odbę™dzie się™ na terenie akademickiego miasteczka Kortowo w Olsztynie w dniu 14 maja 2014.

Już po raz 43 mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Kortowa, kampusu uniwersyteckiego malowniczo położonego w Olsztynie,
mieście 16 jezior, stolicy Warmii i Mazur. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny,
jego celem jest wymiana osią…gnię™ć‡ studenckich kół‚ naukowych dział‚ają…cych na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą….

MSKN organizowane jest przez studentów dla studentów. Oznacza to,
że co roku przygotowaniem Seminarium zajmuje się inna grupa osób, a dokładnie inne koło naukowe.
W tym roku zaszczyt organizacji MSKN przypadł Kołu Naukowemu Architektów Krajobrazu HORYZONT
 oraz Kołu Naukowemu Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA.

 Z roku na rok Seminarium przyciąga coraz większą grupę młodych naukowców.
W zeszłorocznym MSKN wzięło udział prawie 600 studentów z różnych uczelni z kraju oraz z zagranicy.

 

Tegoroczne obrady planowane są w nastą™pują…cych sekcjach*:

 • —kształtowania i ochrony środowiska
 • —nauk biologicznych
 • —nauk ekonomicznych
 • —nauk geodezyjnych
 • —nauk humanistycznych
 • —nauk matematycznych i informatycznych
 • —nauk medycznych
 • —nauk o żywności
 • —nauk pedagogicznych
 • —nauk politycznych
 • —nauk prawnych
 • —nauk społecznych
 • —nauk technicznych
 • —nauk weterynaryjnych
 • —nauk zootechnicznych i produkcji zwierzęcej
 • —produkcji roślinnej
 • sztuki
 • teologii

*Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do rezygnacji z sekcji, jeś›li ilość‡ zgł‚oszeń„ bę™dzie niewystarczają…ca. Wówczas zgł‚oszeni autorzy referatów lub posterów zostaną przeniesieni do sekcji pokrewnych.


Źródło:  http://mskn-olsztyn.pl/

Aktualizacja:  2014-03-01 00:00:00