Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Alfabetyzm wizualny. Kultura i społeczeństwo"


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja Alfabetyzm wizualny.  Kultura i społeczeństwo, kontynuuje dyskusję nad zagadnieniami związanymi z alfabetyzmem wizualnym zapoczątkowaną dwa lata temu podczas I ogólnopolskiej konferencji poświęconej teorii i praktyce alfabetyzmu wizualnego. Tegoroczna edycja konferencji odbywa się w przestrzeni symbolicznej, dwóch przygranicznych miejscowościach, kiedyś oddzielonych a dziś połączonych rzeką Odrą.Most oddzielający i łączący Słubice z Frankfurtem stanowił także granicę Unii Europejskiej, wyznaczając dwa odrębne światy i porządki społeczne. Wybór miejsca konferencji jest nieprzypadkowy, trudno wyobrazić sobie lepszy punkt wyjścia do dyskusji and kulturowym i społecznym uwarunkowaniem alfabetyzmu wizualnego i wizualności.


Proponujemy, aby referaty dotyczyły następujących zagadnień:

1.Kulturowy i społeczny wymiar alfabetyzmu wizualnego

2.Zróżnicowania społeczne i kulturowe, a język wizualny

3.Społeczeństwo obywatelskie a alfabetyzm wizualny

4.Przestrzeń społeczna a alfabetyzm wizualny

5. Tożsamość kulturowa i społeczna a alfabetyzm wizualny

6. Alfabetyzm wizualny w społeczeństwie zmediatyzowanym
7. Kompetencje wizualne- sposoby definiowania i rozumienia pojęcia
8. Alfabetyzm wizualny w praktykach edukacyjnych
9. Kompetencje wizualne wobec reklamy
10. Kompetencje wizualne w społeczeństwach wielokulturowych.
11. Kompetencje wizualne w życiu codziennym
12. Społeczne zróżnicowania kompetencji wizualnych a nierówności społeczne
13. Alfabetyzm wizualny a demokracja


Aktualizacja:  2013-09-19