Biblioteka, Książka, Informacja i Internet w 2010


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010”, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2010 r. w Lublinie.

W trakcie konferencji chcielibyśmy dokonać przeglądu zarówno stanu badań, jak i rozwiązań praktycznych w następujących obszarach tematycznych:

1. Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi i bibliografie on-line, księgarnie internetowe, e-książki, e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy.
2. Biblioteka jako centrum informacji.
3. Znaczenie Web 2.0 dla działalności bibliotek oraz rozpowszechniania informacji i wiedzy.
4. Internet – skuteczne wyszukiwanie.
5. Internet – czy grozi nam kult amatora?
6. Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne (prace naukowe, podręczniki, kursy, programy, prezentacje, i literatura na licencji Creative Commons).
7. Digitalizacja zasobów informacji i wiedzy.
8. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w środowisku nowych technologii informacyjnych. 


Źródło:  http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=3018

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00