Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na pierwszą ogólnopolską konferencję naukową pt. „Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji”, organizowaną przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK we współpracy z Instytutem Politologii i Stosunków Międzynarodowych UKW.

Konferencja ma celu podjęcie refleksji nad wpływem procesów globalizacyjnych na kształtowanie tożsamości podmiotów zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu politycznego. Zakończenie dwubiegunowego podziału świata umożliwiło rozwój procesów integracyjnych, nowe technologie ułatwiają nieskrępowaną komunikację i pozwalają podejmować działania polityczne w skali globalnej.
Procesy globalizacyjne wywołują też sprzeciw i są kontestowane zarówno przez nowe ruchy społeczne jak i te podmioty polityczne, które są przywiązane do tradycyjnych wartości, kształtowania ładu międzynarodowego w oparciu o państwa, czy radykalne grupy fundamentalistyczne. Chcemy podjąć refleksję nad wpływem globalizacji na programy partii politycznych i proces integracji europejskiej.

Planujemy wydać recenzowaną publikację pokonferencyjną.

Proponujemy dyskusję w zakresie poniższej problematyki:

  • Tożsamości narodowe, regionalne i lokalne w dobie globalizacji.
  • Kształtowanie tożsamości europejskiej w XXI wieku.
  • Tworzenie się globalnych ruchów społecznych i ich relacje z władzą.
  • Wpływ zjawisk globalizacyjnych na programy i funkcjonowanie tradycyjnych podmiotów politycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: tożsamość@umk.pl do 28 listopada 2010.

Więcej informacji na stronie: www.tozsamosc.umk.pl

Pytania można również kierować na adres e-mailowy: krzysztof.budka@go2.pl

Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny


Źródło:  http://tozsamosc.umk.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00