Współczesne problemy i zalecenia żywieniowe dotyczące dzieci, dorosłych i osób starszych


MINIONA -

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja poświęcona będzie problemom związanym ze specyfiką odżywiania w poszczególnych fazach rozwoju człowieka, w tym problemom dotyczącym odżywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych, a także osób starszych.  W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z najczęstszymi błędami żywieniowymi, zaburzeniami stanu odżywiania oraz nowe zalecenia żywieniowe dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Obecność specjalistów z różnych dziedzin nauki, w tym dietetyków, biochemików, farmaceutów i lekarzy będzie kanwą dla wymiany doświadczeń i inspiracją do dyskusji.

Tematyka konferencji

I. Wyzwania współczesnej dietetyki dzieci i młodzieży

- Najczęstsze błędy dietetyczne w żywieniu dzieci i młodzieży         

-  Błędy żywieniowe jako czynnik etiologiczny chorób dzieci i młodzieży

-  Diety ubogoenergetyczne w żywieniu dzieci i młodzieży - charakterystyka, zastosowanie kliniczne

-  Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży - za i przeciw

II. Problemy i zalecenia żywieniowe u osób dorosłych

-  Dieta spersonalizowana - zalecenia i reguły jej przygotowania

-  Aspekty prawne i zdrowotne stosowania nowej żywności w żywieniu dorosłych

-  Problemy żywieniowe osób z chorobami układu oddechowego

-  Czerwone wino jako czynnik kardioprotekcyjny

III. Odżywianie w kontekście starzenia się organizmu

-  Niedożywienie jako problem geriatryczny

-  Witaminy i mikroelementy w diecie osób starczych starszych

-  Miejsce diety w profilaktyce i leczeniu osteoporozy

-  Restrykcja kaloryczna a długość i jakość życia

Wykład inauguracyjny poświęcony żywności funkcjonalnej wygłosi prof. dr hab. Józef Korczak.


Źródło:  http://www.wsh-leszno.pl/konferencja

Aktualizacja:  2013-09-30