RELACJA Z KONFERENCJI
XIV Konferencja Naukowa MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA


-

Częstochowa

XIV Konferencja Naukowa pt „MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA” odbyła się w dniach 04-06.09.2019 r. w Częstochowie.

Została zorganizowana w ramach obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej pod Patronatem Honorowym J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola. Patronat Naukowy nad konferencją sprawowała Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Podczas obrad wygłoszono 42 referaty w ośmiu sesjach tematycznych oraz przedstawiono 107 posterów w dwóch sesjach posterowych.

Streszczenia wszystkich prac zostały wydrukowane w formie materiałów konferencyjnych pod redakcją prof. Marii Włodarczyk-Makuły w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej seria Konferencje 73, 2019. Pełne teksty referatów będą zamieszczane w czasopiśmie z bazy JCR Desalination and Water Treatment (lista A MNiSW 20 pkt, obecnie- 70 pkt.).

Tematyka prac była związana z indentyfikacją mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku, ich toksycznością i oddziaływaniem na organizmy wodne oraz przemianami, usuwaniem i degradacją tych związków w roztworach wodnych, osadach ściekowych, osadach dennych i odpadach w procesach technologicznych jednostkowych i zintegrowanych.

W konferencji brało udział 165 uczestników z 30 uczelni i ośrodków naukowych. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele trzech przedsiębiorstw wodociągowych i jednej firmy związanej z inżynierią środowiska.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła