UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

08 listopada 2021 Kraków

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce

Rejestracja do:
Organizator: Muzeum Krakowa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
22 października 2021 Kraków

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii"

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
09 października 2021 Online

Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne

Rejestracja do:
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...
08 października 2021 Online

Drafting Contracts in English Made Easy!

Rejestracja do:
Organizator: Center for American Studies, Center for European Studies, Koło naukowe prawa amerykańskiego "The American Law Society" afiliowane...
01 listopada 2021 Warszawa

Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi

Rejestracja do:
Organizator: dr Kama Pawlicka, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Instytut Nauk o Kulturze i Religii
25 listopada 2021 Poznań

Słowiański atlas chmur. III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Humanistyka w Przyrodzie. Przyroda w Humanistyce

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Języków Południowosłowiańskich, Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
04 listopada 2021 Kielce

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
26 października 2021 Online

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Aspekty pozamilitarne

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza...
18 listopada 2021 Częstochowa

ŚWIAT KULINARNY W JĘZYKU, KULTURZE I LITERATURZE I

Rejestracja do:
Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut JęzykoznawstwaUniwersytet Wrocławski Instytut...
09 grudnia 2021 Rzeszów

Darkness in Paradise: American Declarations, Disillusions, and Disasters

Rejestracja do:
Organizator: Polish Association for American StudiesUniwersytet Rzeszowski
21 października 2021 Lublin

Ogólnopolska konferencja naukowa: Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
10 grudnia 2021 Online

Towards development of mediatization research V: Counter-mediatization, digital disconnection and other reverse trends in media use.

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Academia Europaea Wroclaw Knowledge Hub
< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >