RELACJA Z KONFERENCJI
Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery”


-

Wrocław

25 kwietnia 2019 r. w Instytucie Pedagogiki odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Life Designing.

Kariera, jako temat przewodni Konferencji, stała się przyczynkiem do refleksji dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z kilku ośrodków akademickich. Celem Konferencji była również integracja przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, związanych z działalnością w tych kołach/organizacjach. Uczestnicy w ramach czynnego udziału wygłosili referaty oraz zaprezentowali postery naukowe.

Gościem specjalnym była Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr. która oficjalnie rozpoczęła Konferencję. Pozostali przedstawiciele Komitetu Naukowego to dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr., kierownik Zakładu Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki UWr. oraz dr Violetta Drabik-Podgórna i dr Marek Podgórny, opiekunowie Koła i przedstawiciele Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji pełniła Aneta Parzoń, wiceprzewodniczącej – Mariola Ziomek, natomiast sekretarza – Joanna Tomaszewska.

Zgodnie z opiniami Komitetu Naukowego, Konferencję cechował wysoki poziom merytoryczny prezentowanych prac przeglądowych i badawczych, a omawiane treści niejednokrotnie inicjowały dyskusje z udziałem audytorium.

Więcej informacji o Konferencji: https://www.facebook.com/skn.lifedesigning/