RELACJA Z KONFERENCJI
Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji Językowej


-

Łódź

Głównym celem konferencji była integracja nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty, zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych oraz wymiana doświadczeń i poglądów w tym zakresie. 

Uczestnicy konferencji reprezentowali wiele ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski i oczywiście Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Mieliśmy też silną reprezentację przedstawicieli szkół, zespołów szkół, oraz prywatnych instytucji zajmujących się edukacją językową.

Konferencję uświetniły wystąpienia plenarne znakomitych gości. W sobotę Pani Bożena Ziemniewicz, prezes i dyrektor generalna BRITISH CENTRE - Szkoły Języków Obcych i Autoryzowanego 

Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment,partnera kierunku filologia obca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, mówiła o roli lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej. Następnie Pani Bożena Będzińska-Wosik, współinicjatorka „Budzącej się szkoły” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, opowiedziała w jaki sposób kreować przyjazną przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej.

Niewątpliwym gwoździem programu drugiego dnia konferencji był wykład plenarny Pani dr Marzeny Żylińskiej zatytułowany „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Wykład ten oprócz uczestników konferencji, przyciągnął również studentów kierunku Psychologia, Pedagogika oraz oczywiście Filologia AHE.

Uczestnicy mogli też przez dwa dni trwania konferencji uczestniczyć w warsztatach, np. dotyczących metody storytellingu na lekcji języka obcego, rozwijania sprawności pisania w sposób kreatywny, radzenia sobie z agresją w szkole, metod pracy z uczniem dyslektycznym na zajęciach językowych, oraz edukatorium.

Natomiast sesje tematyczne dotyczyły między innymi dwujęzyczności, nauczania najmłodszych, kształcenia studentów, oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka obcego.

Podczas konferencji odbyła się również sesja plakatowa przygotowana przez studentów AHE w ramach realizowanych przez nich na zajęciach projektów edukacyjnych. 

Konferencja okazała się niesamowitym wydarzeniem, pozwalającym nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia, ale przede wszystkim zarazić się pasją od innych uczestników, wymienić pomysłami oraz nawiązać wartościowe znajomości.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku!

PUBLIKACJA
Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji nikej 2017 zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pod koniec 2017 roku.

Zdjęcia z konferencji: http://nikej.ahe.lodz.pl/galeria