RELACJA Z KONFERENCJI
BEZPIECZEŃSTWO – PRAWA CZŁOWIEKA – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W XX i XXI WIEKU


-

Rzeszów

W dniu 11 stycznia 2019 roku w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo-Prawa człowieka-Stosunki międzynarodowe w XX i XXI wieku. Ogółem wzięło w niej udział 85 prelegentów, w tym 83 reprezentujących krajowe podmioty: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, PWSZ im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Przyrodniczo-Humanistyczna w Siedlcach, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Ignatianum w Krakowie, PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Instytut Pamięci Narodowej oraz dwóch zagraniczne: Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytet Preszowski, Instytut Technologiczny w Dublinie.

PROGRAM KONFERENCJI

BEZPIECZEŃSTWO – PRAWA CZŁOWIEKA – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

W XX I XXI WIEKU

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 11 STYCZNIA 2019 ROKU

Al. Rejtana 16c

 

Sala Senatu: panel I, IV, VII, X, XIII

Sala 209: panel II, V, VIII, XI, XIV

Sala 238: panel III, VI, IX, XII

9:30-10:00 Rejestracja

10:00-10:15 Otwarcie konferencji (Sala Senatu)

10:20-11:30

Panel I

Prowadzenie: dr Grzegorz Pawlikowski

Dr Agnieszka Demczuk

Fake news na usługach kryzysu migracyjnego
w Polsce w latach 2015-2019

Prof. Wiesław Wacławczyk

Prawa człowieka w mediach globalnych

Prof. Mirosław Lakomy

Bernaysizm a opinia publiczna

Dr Jarosław Kinal

Metody cyberataków na instytucje państwowe

Dr Katarzyna Szwed

Prawo dostępu do Internetu w regulacjach wybranych państw

Panel II

Prowadzenie: dr Kamil Mroczka

Dr Grzegorz Baziur

Rosyjskie działania dezinformacyjne w Polsce na tle innych państw strefy euroatlantyckiej, ich percepcja społeczna i skutki. Próba analizy problemu

Dr Bartosz Dziewałtowski-Gintowt

Inicjatywa Trójmorza jako wspólnota bezpieczeństwa In statu nascenti

Dr Łukasz Lewkowicz

Trójmorze – nowy instrument w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej

Dr Maciej Milczanowski

Problem praw człowieka podczas operacji Iracka Wolność 2003-2010

Jan Niemiec

Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich (2009-2019)

 

Panel III

Prowadzenie: Katarzyna Cyrkun

Michał Kuzdak

Upadek władzy centralnej a funkcjonowanie państwa – analiza wojny domowej w Somalii

Krystian Pasternak, Anna Winiarczyk

Polska i Słowacja. Współczesne stosunki międzynarodowe

Gabriela Polak, Gabriela Zawada

Prognozy sytuacji geopolitycznej Polski i świata w II połowie XXI wieku

Gabriela Bełej, Jolanta Garanty

Pułapka Tukidynesa a przyszłość relacji USA-Chiny

Karolina Przewoźnik

Wojna domowa na przykładzie Afganistanu
i Talibów

 

11:30-12:00 Przerwa (kawa, herbata, ciasto)

12:00-13:15

Panel IV

Prowadzenie: dr Jarosław Kinal

Dr Monika Mazur-Bubak

Prawo do życia w przestrzeni wolnej od zanieczyszczeń kontra prawo do życia
z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego

Prof. Beata Molo

Ochrona klimatu w polityce i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku

Dr Mariusz Ruszel

Współpraca energetyczna Republiki Federalnej Niemiec z Norwegią

Dr Grzegorz Pawlikowski

Traktat o otwartych przestworach – członkostwo i perspektywy dla Polski

Ewa Fronczak

Globalna Koalicja do walki z DAESH

                                       

Panel V

Prowadzenie: dr Mirosław Lakomy

Dr Adrian Berski

Do Irish courts and the European Court of Human Rights Have Achieved the Correct Balance Between Protection of the Rights of Individual Prisoners and Pragmatic Concerns Regardiny the Proper Functioning of the Prison system

Dr Ryszard Suduł

ETIAS – brakujące ogniwo unijnego zarządzania granicami zewnętrznymi Strefy Schengen czy następny środek kompensacyjny bezpieczeństwa PWBiS Unii Europejskiej

Katarzyna Cymbranowicz

Europa (bez) granic? Przyszłość Strefy Schengen

Dr Anna Paterek

Między humanitaryzmem a zagrożeniem – dyskusja wokół sekurytyzacji migracji na przykładzie Niemiec

Dr Adam Jakuszewicz

Kwestia migracji klimatycznych w XXI wieku
– w poszukiwaniu realistycznych rozwiązań

Sławomir Gromadzki

Arktyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI w.

 

 

Panel VI

Prowadzenie: Szymon Rutkowski

Janusz Kawa

Wpływ aktów terroryzmu na społeczeństwo
w XX i XXI wieku na wybranych przypadkach

Mateusz Kubas

Analiza ludobójstwa w Rwandzie pod kątem wpływu na społeczność międzynarodową

Izabela Szeląg

Naruszenia praw człowieka w wybranych państwach afrykańskich i azjatyckich oraz działania mające na celu ich zapobieganie

Laura Rębisz

Łamanie praw Tybetańczyków jako problem
o podłożu międzynarodowym

Dominika Mazur

Łamanie praw człowieka w Chinach

Dariusz Krzęcio

Wpływ współczesnej geopolityki i zagrożeń terrorystycznych na poczucie bezpieczeństwa ludzi

 

13:15-13:45 Catering

13:45-15:00

Panel VII

Prowadzenie: dr Dorota Rynkowska

Dr Kamil Mroczka

Decydowanie w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu wojewódzkiej administracji rządowej – rola i zadania wojewody

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Współpraca administracji rządowej
w województwie reprezentowanej przez Wojewodę z Siłami Zbrojnymi

Dominik Boratyn

Rola Straży Gminnych w lokalnym systemie bezpieczeństwa

Dr Karol Pachnik

Ograniczenie praw i wolności uzasadnieniem względami bezpieczeństwa wewnętrznego – perspektywa polska

Prof. Patryk Pleskot

Geneza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (1989-1990)

 

Panel VIII

Prowadzenie: dr Łukasz Lewkowicz

Dr Maria Ochwat

Dobrobyt a prawa człowieka na przykładzie Singapuru

Dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka

Łamanie praw człowieka w Korei Północnej

Aleksandra Lechowicz-Sołtys

Prawna i społeczna analiza sytuacji Meksykanów na terytorium USA

Dr Marcin Jastrzębski

Prawo do wolnych wyborów w Azerbejdżanie
w świetle standardów międzynarodowych

Dr Dorota Habrat

Wolność słowa w perspektywie zjawiska mowy nienawiści

 

Panel IX

Prowadzenie: Dominik Boratyn

Katarzyna Cyrkun

Zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego związane z przyszłością broni autonomicznej rozpatrywane w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

Kinga Kula, Aleksandra Kiełtyka

Prawa człowieka we współczesnym świecie. Czy w XXI wieku przestrzega się praw człowieka?

Małgorzata Jakubas, Jacek Sułuja

Ochrona ludności cywilnej w świetle współczesnych stosunków międzynarodowych

Magdalena Dworak, Marlena Grobelna

Łamanie praw człowieka w zakładach karnych

Agnieszka Leś, Angelika Pokładek

Prawa i wolności obywatela w świetle polskich konstytucji od 1791 do 1997 roku

 

15:00-16:15

Panel X

Prowadzenie: dr Maciej Milczanowski

Prof. Grzegorz Grzybek

Prawo do edukacji seksualnej – wymiar etyczny
i społeczno-wychowawczy

Bartłomiej Krzych

Prawa człowieka w świetle filozofii. Podstawowe pojęcia i uzasadnienie

Dr Zbigniew Małodobry

Joanna Jarczak

Dylematy moralne funkcjonariusza państwowego przy użyciu środków przymusu bezpośredniego

Szymon Siwek

Prawo do określenia tożsamości seksualnej. Analiza etyczna

Prof. Rafał Łętocha

Prawa człowieka w nauczaniu papieża Franciszka

 

 

Panel XI

Prowadzenie: prof. Wiesław Wacławczyk

Piotr Litka

Prawa człowieka a bezpieczeństwo państwa. Studium przypadku sprawy Ameera Alkhawiany'ego

Dr Laura Koba

Human rights na początku XXI wieku

Piotr Zięba

Spór o politykę historyczną czy o bieżące cele
w polityce? Debata wokół Muzeum II wojny światowej w Gdańsku

Zbigniew Klima

„Polskie obozy koncentracyjne”. Zarys problematyki

Dr Magdalena Pokrzywa

Demokracja bez kobiet to połowa demokracji – płeć a realizacja praw wyborczych w Polsce

Dr Dorota Rynkowska

Rola PCK jako organizacji pozarządowej broniącej osób starszych

 

Panel XII

Prowadzenie: Jacek Sułuja

Aleksandra Nowak, Fryderyk Zoll

Prawo do prywatności a wymogi dotyczące bezpieczeństwa publicznego w świecie cyfrowym

Nikola Czarnota

Wpływ nowoczesnych typów gier na bezpieczeństwo ludzkie

Patrycja Oleś

Zagrożenie bezpieczeństwa w sieci

Marlena Bytnar, Magdalena Biernacka

Handel ludźmi

Piotr Wiśniewski

Współczesne wyzwania logistyki a gwarancja zachowania bezpieczeństwa

 

 

16:15-17:30

Panel XIII

Prowadzenie: prof. Rafał Łętocha

Aleksandra Murat-Bors

Polski komponent amerykańskiej tarczy antyrakietowej jako determinanta bezpieczeństwa międzynarodowego

Prof. Ivan Pankevych

Wojna hybrydowa jako zagrożenie konstytucyjnych gwarancji praw i wolności człowieka na Ukrainie

Dr Filip Radoniewicz

Inwigilacja sieci teleinformatycznych

Dr Łukasz Potocki

Polityka obrony kontynentu europejskiego – PESCO jako instrument realizacji

Karolina Zawiślak

Od dronów po sztuczną inteligencję. Prawo konfliktów zbrojnych wobec nowych technologii

Grzegorz Ćwiękała

Unia Europejska kontra NAFTA – argumentacja środowiska „Najwyższego Czasu!” w okresie 1990-2004

 

Panel XIV                  

Prowadzenie: prof. Patryk Pleskot

Prof. Krzysztof Żarna

Koniec „mecziaryzmu”. Wybory parlamentarne
i prezydenckie w Republice Słowackiej w 1998 i 1999 roku

Dr Mirosław Natanek

„Duży może więcej” – czy misja specjalna OBWE na Ukrainie jest potrzebna?

Prof. Krzysztof Koźbiał

Stabilność granic jako czynnik bezpieczeństwa
i pokoju na obszarze byłej Jugosławii. Kilka uwag na marginesie propozycji korekty granicy serbsko-kosowskiej z 2018 roku

Dr Mira Malczyńska-Biały

Założenia koncepcji wzmocnienia bezpieczeństwa produktów oraz monitorowania rynku w polityce konsumenckiej Unii Europejskiej po 2002 roku

Marcin Podsiadło

Istota kształtowania systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce

Monika Wild-Urbaniak

Bezpieczeństwo socjalne kobiet

w latach 1948-1956