RELACJA Z KONFERENCJI
Współpraca sektorów nauki i biznesu w zakresie innowacji projektów open source


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

22 maja 2013 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja Współpraca sektorów nauki i biznesu w zakresie innowacji projektów open source, której byliśmy organizatorami we współpracy z Politechniką Warszawską.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej. Podczas kilku godzin mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych prelekcji. Zaproszeni goście byli przedstawicielami różnych instytucji z dwóch sektorów: nauki i biznesu.

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego.  „Z długiej tradycji chronienia publikacji i patentowania wyłamuje się wolne i otwarte oprogramowanie oraz kultura wczesnego internetu. Otwartość sprzyja temu, żeby dobre rozwiązania lepiej przebijały się do szerokiego grona potencjalnych odbiorców (...)” - mówił Profesor Niezgódka podczas prezentacji na temat „otwartych modeli w nauce: ich roli w rozwoju nauki i znaczeniu konkurencyjności gospodarki”.

Kolejnym prelegentem był Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Sebastian Christow. W prezentacji o „możliwych modelach finansowania projektów open source na styku nauki i biznesu” przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki mówił m. in., że „Open Source to nie tylko oprogramowanie, w jego wyniku pojawiła się również bardzo ważna inicjatywa open hardware oraz kolejne inicjatywy otwierające rozmaite pola działalności.”

Po przerwie głos oddaliśmy środowisku biznesu. Prezes i Dyrektor Generalny firmy Novell przedstawił rolę innowacji wolnego i otwartego oprogramowania w gospodarce. W swoim wystąpieniu Pan Marcin Madey wspomniał, że dzięki „Wpływowi WiOO na infrastrukturę: jest większy wybór oprogramowania, lepsze dopasowanie do potrzeb, interoperacyjność, szybkie modyfikacje.”

Przedstawiciel firmy Samsung, Pan Marek Szyprowski opowiedział o współpracy firmy Samsung i projektu kernel.org, a Adam Dudczak z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego  przedstawił prezentację na temat „Od edukacji do realizacji- otwarta digitalizacja z DigitLabem”. „DigitLab wykorzystuje wiele istniejących narzędzi. Można z ich pomocą pracować na co dzień, obniżać koszta digitalizacji poprzez promowanie otwartych rozwiązań również w zakresie sprzętu” - mówił prelegent.

Ostatnia prezentacja dotyczyła zwycięskiego projektu w konkursie na „najlepszy projekt akademicki open source” zorganizowanego w ramach projektu Spinacz. Mateusz Przybyła i Krzysztof Łakomy przedstawili realizację projektu FLOAT, który polega na budowie modelu bezzałogowego poduszkowca zdolnego do pracy autonomicznej, z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne z poziomu komputera.

Podczas konferencji odbyła się też prezentacji projektu „Platforma współpracy - SPINACZ” w ramach, którego organizowana była powyższa konferencja.

Wszystkie prezentacje cieszyły się zainteresowaniem ze strony publiczności, co jest dowodem na to, że zaproszeni goście spełnili oczekiwania uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji - "Platforma współpracy - SPINACZ" realizowana jest w ramach Programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" oraz dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.