RELACJA Z KONFERENCJI
Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dniach 19-20 marca 2010 roku Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA oraz Studenckie Koło Seksuologiczne Uniwersytetu Śląskiego zorganizowały konferencję pt.: „Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii".

Patronat nad konferencją objęli Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ Pani prof. dr hab. Maria Flis, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ, oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Zbigniew Spendel. Patronat medialny sprawowali: Magazyn psychologiczny Charaktery, Radio Kraków, portal Frojd.pl i portal Psychologia-Spoleczna.pl.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu i pomocy: Biura Organizacji Imprez UJ, Wydziału Filozoficznego UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytutu Psychologii UJ, Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, • Samorządowi Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Księgarni Psyche.