RELACJA Z KONFERENCJI
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie systemu wsparcia i pomocy


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja adresowana była do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli. Jej cel to upowszechnienie w szkołach na Dolnym Śląsku programu edukacji włączającej, a także pomoc szkołom w przygotowaniu i realizowaniu jak najlepszej oferty edukacyjnej i organizacyjnej skierowanej do uczniów niepełnosprawnych. Konferencja rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i EFS, w ramach którego 20 dolnośląskich szkół otrzyma wsparcie, w tym środki na zakup pomocy dydaktycznych. Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Wykłady na konferencji wygłosili m.in.: Jadwiga Bogucka z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Weronika Żuławińska z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Krzysztof Czaja - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Zenon Tagowski – Koordynator Europejskich Programów Edukacyjnych w UMWD.